Blog entry by Ana Shkreta

blog_listing Object ( [entries] => [totalentries] => [filters] => Array ( [entry] => blog_filter_entry Object ( [conditions] => Array ( [0] => p.id = ? ) [overrides] => Array ( [0] => site [1] => course [2] => module [3] => group [4] => user [5] => tag ) [availabletypes] => Array ( ) [type] => [id] => 9 [tables] => Array ( ) [params] => Array ( [0] => 9 ) ) ) )
Anyone in the world

Center for Entrepreneurship & Innovation, në bashkëpunim me Aftësi për Punë S4J, ka zhvilluar trajnimin me temë "Prezantimi i platformave online për aksesimin e materialeve mësimore" për lëndët e profilit TIK.

Gjatë trajnimit u prezantuan platforma për aksesimin e materialeve mësimore online, si: Cisco Networking Academy
Microsoft Imagine Academy dhe Khan Academy, me synim pasurimin e materialeve mësimore për të rritur angazhimin e nxënësve dhe cilësinë e mësimdhënies.


[ I modifikuar: e martë , 6 shkurt 2018, 11:31 ]

Komentet