Material pedagogjik i krijuar nga ekspertët më të mirë dhe i ideuar për ti shërbyer formimit profesional në mënyrë inovative. Përfshin kurikulën shtetërore të shtjelluar me video shpjeguese, demonstrime, material teorik dhe testim.