Module të krijuara për persona që janë në punë dhe kanë nevojë për të marrë njohuri niche nga tergu, nevojë për të ruajtur avantazhin konkurues në treg duke u pajisur në mënyrë të shpejtë me njohuri dhe aftësi që dalin rishtazi.


1