Metronom, ofron të gjitha lëndët e arsimit të mesëm, për nxënësit e gjimnazeve në të gjithë Shqipërinë. Nxënësit kanë mundësinë të ndjekin kurse, zhvillojnë testime, shikojnë video shpjeguese të temave mësimore, kudo ku ato janë, në çdo kohë dhe pa asnjë pagesë.

3