Kjo kategori kursesh është krijuar për nxënësit e gjimnazeve dhe synon tu ofrojë atyre pregatitje për provimet e maturës. Shpjegime teorike, teza të rëna gjatë viteve, ushtrime të zgjidhura dhe ushtrime për tu zgjidhur, gjithëçka nevojitet për të testuar veten para provimit. 
0