Në këtë kategori gjenden kurset e matematikës për të gjithë gjimnazin, duke filluar nga klasa e 10, 11 dhe 12 si dhe kursin përgatitës për maturën shtetërore. 

1