Enrolment options

Ky kurs zhvillohet me studentët e vitit të dytë Master Administrim Publik në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Tema 1: Kuptimi i Shtetit
Tema 2: Sistemi Qeverisjes
Tema 3: Klasifikimi i Qeverive
Tema 4: Format e pushtetit shtetëror
Tema 5: Kuvendi
Tema 6: Qeverisja Politike -Ekzekutivi
Tema 7: Organet e administratës publike
Tema 8: Dimensionet e Qeverisjes
Tema 9: Kuptimi i opozites si element qeverisje
Tema 10: Grupet e Interesit
Tema 11: Njësitë dhe nivelet e qeverisësjes
Tema 12: Pushteti vendor organizimi dhe funksionimi
Tema 13: Qeverisja me dhe Nëpërmjet Teknikës
Qeverisja Globale
Self enrolment (Nxënës)