Enrolment options

Ky kurs synon të përmirësojë aftësinë e pjesëmarrësve në fushat e komunikimit publik dhe atij mediatik. Kursi do të jetë i ndarë në tre pjesë kryesore; në pjesën e parë do të diskutojmë rreth Vetes, Aftësive të komunikimit personal dhe Karizmës. Në pjesën e dytë do të sjellë në vëmendjen e pjesëmarrësve llojet e komunikimit, si për shembull informues, persuaziv (bindës-argumentues) apo komunikimin e rasteve të veçanta; ndërkohë, pjesa e fundit e modulit do të rritë kapacitetin për të komunikuar në mënyrë efektive me median, përmes krijimit të një plani strategjik që mbulon krizat dhe strategjitë e marrëdhënieve me publikun.


Menaxhim Konflikti
label
 https://www.youtube.com/watch?v=rqxxbJ8LRVQ&...
label
Kontaktoni në info@metronom.al për të marrë më s...
You can not enrol yourself in this course.