Enrolment options

Ky kurs synon të jap bazat e kontabilitetit për cilindo që është i interesuar për të mësuar më shumë rreth termave dhe koncepteve kryesore, bazë të kontabilitetit.

Kursi është i dizenjuar për të ofruar jo vetëm shpjegim teorik të koncepteve por edhe raste konkrete ushtrimore. 

Materialet e Trajnimit
You can not enrol yourself in this course.