Enrolment options

Në këtë kurs do të gjeni video shpjeguese të koncepteve kryesore në lëndën e kimisë. 

Ky kurs është dizenjuar për të ofruar njohuri lidhur me lëndën e kimisë në formën e videove shpjeguese, duke demostruar kështu edhe eksperimente të ndryshme që mund të zhvillohen në lëndën e kimisë. Konceptet të cilat trajtohen përgjatë këtij kursi janë:

 • Atomi
 • Metalet dhe Jo Metalet
 • Metalet Alkaline
 • Kromatografia
 • Llojet e Reaksioneve Kimike
 • Acidet dhe Bazat
 • Barazimet Kimike
 • Emërtimi i Oksideve
 • Masa Molare
 • Lidhja Kovalente dhe Jonike
 • Oksidet
 • Emërtimi i kripërave dhe acideve
 • Elektronegativiteti
 • Krijuesit e kursit: Platforma Metronom
 • Loni është instruktori juaj.

  Ai do ju ndihmojë me gjithçka ju nevojitet për të fituar njohuri të reja si dhe për të përmirësuar njohuritë tuaja aktuale, duke ofruar informacion të përditësuar referuar studimeve dhe kërkimeve më të fundit nga zhvillimet shkencore në botë.

  Për çdo pyetje lidhur me kurset dhe platformën, kontaktoni në info@metronom.al dhe Loni do ju ndihmojë!


Atomi
label
 https://www.youtube.com/watch?v=pQcmnS6gTi0&...
Metalet dhe Jo Metalet
label
 https://www.youtube.com/watch?v=S8nuTGJ5WZ4&...
label
 https://www.youtube.com/watch?v=_XZ-TNW3c2k&...
Metalet Alkaline
label
 https://www.youtube.com/watch?v=VZGNpH_zoYc&...
Kromatografia
label
 https://www.youtube.com/watch?v=ufYoS_WpMpg&...
Llojet e reaksioneve kimike
label
 https://www.youtube.com/watch?v=rXmCQ1lFgMU&...
Barazimet Kimike
label
 https://www.youtube.com/watch?v=k1HH-6Wq_HA&...
Acidet dhe Bazat e forta dhe të dobëta
label
 https://www.youtube.com/watch?v=edKoaXoeaXI&...
Emërtimi i Oksideve
label
 https://www.youtube.com/watch?v=DRYbxWS_D8g&...
Masa Molare
label
 https://www.youtube.com/watch?v=Y2TH-vClKqw&...
Lidhja Kovalente dhe Jonike
label
 https://www.youtube.com/watch?v=cSiSTA4G_5o&...
label
 https://www.youtube.com/watch?v=AB-5NonHQKs&...
Oksidet
label
 https://www.youtube.com/watch?v=HZ35dAJRqEM&...
Emërtimi i kripërave dhe acideve
label
 https://www.youtube.com/watch?v=zsIywsO9v7g&...
label
 https://www.youtube.com/watch?v=f0vPpv8H-SY&...
Elektronegativiteti
label
 https://www.youtube.com/watch?v=C37fiiDzZuo&...
Self enrolment (Nxënës)