Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Detaje të përdoruesit

Detajet e kursit

Të Përziera

Aktiviteti i hyrjeve

  • Hyrja e parë në faqe
    e mërkurë , 16 maj 2018, 10:51  (3 vitet 82 ditët)
  • Aksesimi i fundit i faqes
    e premte , 13 nëntor 2020, 11:53  (265 ditët)