Lektor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në lëndët "Menaxhim Biznesi" dhe Inovacion. Ka përfunduar studimet Bachelor në Financa dhe Banka në Shkollën e Shkencave Ekonomike në Varshavë si dhe studimet master r në të njëjtën fushë në Shkollën e Shkencave Ekonomike, Krakov, Poloni. Zotëron, diplomë PHD në Inovacion.

Fillimisht ka kryer kërkime lidhur me historinë e krizave ekonomike, pastaj lidhur me inovaconin në nivel të firmës si dhe faktorët përcatues të tij.  Ka ndjekur një sërë trajnimesh në fushën e Negociatave dhe Aftësive Ndërpersonale. 

Detaje të përdoruesit

Detajet e kursit

Të Përziera

Aktiviteti i hyrjeve

  • Hyrja e parë në faqe
    e premte , 3 mars 2017, 23:01  (4 vitet 155 ditët)
  • Aksesimi i fundit i faqes
    e martë , 13 tetor 2020, 10:30  (296 ditët 2 orët)