Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


Detaje të përdoruesit

Detajet e kursit

Të Përziera

Aktiviteti i hyrjeve

  • Hyrja e parë në faqe
    e enjte , 21 dhjetor 2017, 14:27  (3 vitet 175 ditët)
  • Aksesimi i fundit i faqes
    e premte , 11 qershor 2021, 21:20  (2 ditët 17 orët)