Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


User details

Hollësitë e kursit

Të shumëllojshëm

Aktiviteti login

  • Hyrja e parë në faqe
    e enjte , 21 dhjetor 2017, 14:27  (3 years 227 ditët)
  • hyrja e fundit në faqe
    e mërkurë , 23 qershor 2021, 18:36  (42 ditët 19 orët)